Dzisiaj jest: 6.6.2023, imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Dwa nowe projekty rozporządzeń, dotyczących systemu wsparcia bezpośredniego, zostały opracowane w MRiRW.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu,

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Projekty te dostosowują przepisy wykonawcze w szczególności do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego(Dz. U. poz. 2037).

Najważniejsze kwestie wynikające z projektów to:

a) Określenie gatunków roślin wysokobiałkowych w poszczególnych podsektorach.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (podsektor I) będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi(również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek), natomiast płatność do roślin pastewnych (podsektor II) – do powierzchni upraw esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki(również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami podsektora I).W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej płatność będzie przysługiwała także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową. Pomocą będą zatem objęte wszystkie te gatunki roślin, które dotychczas były objęte płatnością w sektorze roślin wysokobiałkowych, z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny łuskowy, soczewica jadalna).

 b) Uchylenie wykazu obszarów wyłączonych ze wsparcia.

Wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej, obejmuje lotniska, boiska sportowe i pola golfowe. Obecnie grunty rolne, na których są położone te obiekty, są a priori wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu są one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia oznaczał będzie, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

 c) Dostosowanie przepisów w związku z wprowadzeniem systemu bezwnioskowego w odniesieniu do płatności do owiec i płatności do kóz.

Dzięki wprowadzeniu systemu bezwnioskowego, rolnik we wniosku będzie jedynie zaznaczał, że ubiega się o płatności do owiec lub kóz – bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Zapewnia to oszczędność czasu i brak ryzyka popełnienia błędu. W przypadku pozostałych zwierząt (młode bydło, krowy) problem wpisywania dużej liczby numerów nie występuje z uwagi na limit liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte daną płatnością (max. 20 szt.). Wszystkie owce i kozy spełniające kryterium płci i wieku w systemie IRZ będą traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się do wsparcia. Zgłoszenie do IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo w okresie przetrzymywania będzie stanowiło jednocześnie pisemne wycofanie wniosku o płatność do owiec lub kóz.

Projekty rozporządzeń wkrótce zostaną przekazane do konsultacji publicznych. Jednocześnie zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowana data wejścia w życie przepisów to 15 marca 2017 r.

Źródło: MRiRW

Polecane