Dzisiaj jest: 6.6.2023, imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Nowy portal ogłoszeń ARiMR

Już wkrótce wszyscy wnioskodawcy/beneficjenci PROW 2014-2020 będą zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Foto. Wniosek

Foto. Wniosek

www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

Dotyczy to ofert na wykonanie zadań w ramach operacji realizowanych w PROW 2014-2020.

Zamieszczenie ogłoszenia na portalu będzie wymagało logowania przy użyciu loginu i hasła nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast przeglądanie opublikowanych zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Po co nowy portal?

Nowy portal zostanie uruchomiony 18 marca 2017 r. Będzie jedynym miejscem, gdzie dostępne będą informacje o wszystkich ofertach na wykonanie zadań w ramach operacji realizowanych w PROW 2014-2020.

Strona powstaje w celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym.

Wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani do zamieszczania tam m.in. zapytań ofertowych na wykonanie zadań.

Jak publikować?

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na portalu należy wystąpić składając wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Wszystkie szczegóły, w tym wniosek i instrukcja, dostępne są na stronie ARiMR:  http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj.html

Podstawa prawna

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a ustawy.

Polecane